Category: Blogg

Hva er dugnad?


Dugnad er vel et ord og en aktivitet som de aller fleste av oss har en formening om. Noen av oss hater det vel som pesten, og forbinder det med…

Read more

Salg av toalettpapir- den beste formen for dugnad?


Hvorfor er salg av toalettpapir den beste form for dugnad? Den er skulle vel ikke være så vanskelig å svare på for de fleste. Det første svaret, og som kommer veldig… Read more

Hvorfor er salg av toalettpapir den beste form for dugnad? Den er skulle vel ikke være så vanskelig å svare på for de fleste. Det første svaret, og som kommer veldig…

Read more

Klassetur til polen


En type klassetur som har blitt veldig populært de siste årene, er klassetur til Polen med besøk i konsentrasjonsleirene fra annen verdenskrig. Og det er vel kanskje ikke så rart at mange… Read more

En type klassetur som har blitt veldig populært de siste årene, er klassetur til Polen med besøk i konsentrasjonsleirene fra annen verdenskrig. Og det er vel kanskje ikke så rart at mange…

Read more

Russedugnad


Akkurat ja. Russedugnad? Et ord jeg ikke helt kan huske fra min ungdom. Men så var vel ikke budsjettet så høyt den gangen for russen at det var behov for… Read more

Akkurat ja. Russedugnad? Et ord jeg ikke helt kan huske fra min ungdom. Men så var vel ikke budsjettet så høyt den gangen for russen at det var behov for…

Read more

Klassetur – start planleggingen tidlig


Klasseturer ser ikke ut til å gå av moten. Og bra er det det. Klasseturer kan nemlig være en perfekt avslutning på mange år med skolegang, enten det være seg… Read more

Klasseturer ser ikke ut til å gå av moten. Og bra er det det. Klasseturer kan nemlig være en perfekt avslutning på mange år med skolegang, enten det være seg…

Read more

Hva er dugnad?


Hva er dugnad?
Dugnad er en felles utført og vanligvis ulønnet arbeid. Ordet stammer fra norrønt og betyr god gjerning, kraft eller hjelp.

Selv om dugnad ofte blir assosiert med frivillig og… Read more

Hva er dugnad? Dugnad er en felles utført og vanligvis ulønnet arbeid. Ordet stammer fra norrønt og betyr god gjerning, kraft eller hjelp. Selv om dugnad ofte blir assosiert med frivillig og…

Read more